Bakgrundsbild

Nationell träff för bygdegårdsaktiva

I november bjöd Bygdegårdarnas Riksförbund in till den första nationella träffen för bygdegårdsaktiva från hela landet. Temat var Bygdegårdarna samlar Sverige – mötesplats för delaktighet och gemenskap.

Träffen arrangerades på Sånga-Säby vid Mälaren i Ekerö kommun väster om Stockholm. Lördagen bjöd på seminarier, tankeväckande inspel om bygdegårdsrörelsens möjligheter och goda exempel från lokala bygdegårdsföreningar att inspireras av. På lördagskvällen hölls bygdegårdsgala där inspirerande bygdegårdar i landet prisades och Callinaz bjöd upp till dans. Söndagen ägnades åt att reflektera och blicka framåt med diskussioner kring de nya långsiktiga målen som ska tas på förbundsstämman 2022.

Lördag 13 november
Invigning Nationell träff 2021
Förbundsordförande Per Lodenius invigde den första nationella träffen för bygdegårdsrörelsen.
Tina Wilhelmsson, artist och folkbildare
Tina Wilhelmsson, artist och folkbildare, underhöll med sina finurliga och inspirerande visor.
Felicia Edholm, projektledare och projektcoach på Leader Höga kusten
Felicia Edholm, projektledare och projektcoach på Leader Höga kusten, pratade om hur man skapar inkluderande föreningar där unga känner sig välkomna och delaktiga.
Po Tidholm, journalist och författare om landsbygdsfrågor
Po Tidholm, journalist och författare om landsbygdsfrågor, delade med sig av vilka visioner som kan vara möjliga utifrån landsbygdernas situation idag.

Förutom Felicia Edholm och Po Tidholm delade Aron Schoug Öhman, forskare Stockholms universitet inom demokrati, engagemang och civilsamhälle; Anna Linell, från Global forum och föreläsare om hållbarhet och Agenda 2030; och Åsa Norling, scenkonstnär, projektledare och pedagog och föreläsare om kulturens roll för den lokala platsen, med sig av inspirerande inspel under lördagsförmiddagen.

Seminarium Ransta Nästa bygdegårdsförening
Ransta Nästa bygdegårdsförening berättade på ett av lördagseftermiddagens fem valbara seminariepass om sin resa till ökad påverkan på bygdens utveckling genom tydliga visioner och samverkan med lokala föreningar och samhällsbärande funktioner som gett utdelning för bygden.

De fyra andra föreningsseminarierna var Vendels bygdegårdsförening om föryngring, gemenskap och inkludering, Ekeby bygdegårdsförening om kultur som samlingspunkt i bygden, Hästholmens bygdegårdsförening om att vara navet i bygden för lokal utveckling och engagemang, och Frödinge bygdegårdsförening om att ha ett hållbarhetsperspektiv på verksamheten i en bygdegård.

Bygdegårdsgala med prisutdelning
Diplomutdelning Frödinge och Vendels bygdegårdsföreningar
Frödinge bygdegårdsförening fick pris som årets eldsjäl och Vendels bygdegårdsförening som årets gemenskapare.
Prisutdelning Ekeby och Ransta Nästa bygdegårdsföreningar
Ekeby bygdegårdsförening blev årets kulturspridare och Ransta Nästa bygdegårdsförening blev årets influerare.
Prisutdelning bygdegårdsdistrikt
Tre bygdegårdsdistrikt prisades: Värmland blev årets föreningsstödjare, Södermanland årets samverkare och Gävleborg årets arrangör.
Prisutdelning Årets miljöstipendiat 2021
Södra Färs bygdegårdsförening, Solvalla, utsågs till årets miljöstipendiat och fick 5000 kronor. Stipendiet delas ut i samverkan med Bondens El.
Prisutdelning Årets bygdegårdsförening
Äran att bli årets bygdegårdsförening fick Hästholmens bygdegård och byalag med motiveringen: ”Hästholmens bygdegård och byalag är navet i bygden. Bygdegården är en rik mötesplats med ett blomstrande kulturliv. Föreningen är kraften som för bygdens talan och skapar dialog mellan medborgare och politiker. När coronapandemin lamslog stora delar av det svenska föreningslivet ställde Hästholmens bygdegård och byalag inte in utan om. Fram växte byalagshjälp, rekoring och ploggning. Så formas ett i alla dimensioner hållbart samhälle. Nu har bygdegården öppnat upp sin breda verksamhet igen, till glädje för människor i alla åldrar.”
Söndag 14 november
Långsiktiga mål - panelsamtal
På förbundsstämman 2022 ska nya långsiktiga mål tas. Arbetsgruppen presenterade förslag som diskuterades i grupper och arbetsgruppen tar med sig inspel, synpunkter och tankar i sitt vidare arbete. Inför stämman kommer en remiss skickas ut där synpunkter tas in igen.

2023 arrangeras Nationell träff igen, välkommen då!

Vid frågor kontakta:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se