Bakgrundsbild

Samsam

Samsam står för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté och är ett samarbetsorgan mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar (nykterhetsrörelsens samlingslokaler).

Samsam består av de tre organisationernas ordföranden och chefer och träffas två till tre gånger per år. Mellan dessa möten träffas chefstjänstemännen. Träffar förekommer också mellan tjänstemännen kring verksamhetsområdena bygg, kultur, konst och film.

Driver opinionsbildande arbete

Samsam driver opinionsbildningsarbete för de föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna. Då och då arrangeras studieresor för Boverkets samlingslokaldelegation och tjänstemän på berörda departement.