Bakgrundsbild

Fakta om förbundsstämman

En gång vartannat år, i maj eller före juni månads utgång, samlas ombud från hela Sverige, representerande distrikt, förbundsstyrelse och medlemsorganisationer, totalt cirka 170 personer. Här läggs verksamhetsberättelsen till historien och nya planer och inriktningar för framtiden diskuteras och beslutas.

24 bygdegårdsdistrikt väljer ombud till förbundsstämman på respektive distriktsstämma som hålls under april.

På förbundsstämman väljs riksförbundets styrelse som består av 13 ledamöter samt ersättare. Förbundsstämman utser nio ledamöter och övriga utses av medlemsorganisationerna som är Centerns Ungdomsförbund, Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Studieförbundet Vuxenskolan samt Lantbrukarnas Riksförbund.

Motioner från medlemmar och distrikt ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 20 april.

Förbundsstämma
  • Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång.
  • Distrikten representeras av 100 ombud. Dessa fördelas med ett ombud per distrikt och övriga proportionellt mot distriktens medlemsantal den 31 december året före förbundsstämman. Varje distrikt garanteras dock minst två ombud.
  • Förbundets åtta medlemsorganisationer utser två ombud vardera.
  • Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt, dock ej i fråga om ansvarsfrihet och i val av revisorer.
  • Totalt kan stämman ha 129 röstberättigade deltagare.
Är du intresserad av att arrangera stämman? Kontakta:

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se