Bakgrundsbild

Köp 75-årsjubileumsboken

Bygdegårdarna samlar Sverige

– En 75-årig folkrörelse med framtidstro

Bygdegårdarnas Riksförbund bildades den 14 augusti 1944 och firar under 2019 sitt 75-årsjubileum. De första årtiondena präglades av både uppgång och nedgång. Sedan har medlemsantalet bara ökat, 45 år i rad. Vid det senaste årsskiftet var 1 433 föreningar anslutna till riksförbundet.

Men historien slutar inte där. Bygdegårdarnas Riksförbund har en vision och långsiktiga mål om en ännu bättre spridning över landet, om utveckling av mötesplatserna, om att nå fler målgrupper.

Det här är en bok som både beskriver det som varit och det som ska komma. Det är en bok fylld av viktiga beslut, målmedveten verksamhetsutveckling och lokala eldsjälar. Den fokuserar på åren 2004–2019, men blickar både längre bak och längre fram än så.

Låt dig fascineras, inspireras och imponeras. Så här lyder visionen: Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Bygdegårdarna samlar Sverige - jubileumsbok BR 75 år
Redaktörer: Jenny Dahlerus, Monica Eriksson, Anders Karlsson och Maud Abrahamsson Omslagsillustration: Marja Nyberg Grafisk form: Anna Blomberg, Studio Annalog

 


Beställ boken

Pris
100 kronor + frakt för medlemmar (måste beställas av en person som är registrerad som funktionär i en medlemsförening)
200 kronor + frakt för icke-medlemmar

Beställ boken i vår webbshop

Alla medlemsföreningar får ett (1) exemplar genom sitt distrikt.