Bakgrundsbild
  • Hem
  • Sköta bygdegård

Sköta bygdegård

Fastigheten är grunden för bygdegårdens verksamhet. Här finner du underlag och checklistor för arbetet med att ta hand om föreningens fastighet.

Att ta hand om och vårda byggnad, lokaler och mark är att investera i framtiden på ett hållbart sätt: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. En välskött och tillgänglig byggnad är är basen i en välfungerande förening som ger möjligheter till aktiviteter, gemenskap och glädjefyllda stunder.

Strategi för fastighetsverksamheten

Genom fastighetsverksamheten vill BR stödja medlemmarna i arbetet med att utforma nya och befintliga bygdegårdar till funktionella och tillgängliga allmänna samlingslokaler. I det arbetet också stödja medlemmarnas finansiering av projekten med hjälp av stöd från Boverket och andra finansiärer samt att stärka bygdegården som mötesplats för alla.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se