Bakgrundsbild

Mikrofonden

Bygdegårdarnas Riksförbund är medlemmar i Mikrofonden som stöttar civilsamhället och sociala företag i behov av finansiering.

Mikrofonden är en organisation som investerar i till exempel sociala företag och ideella föreningar som har svårt att få vanliga banklån.

Mikrofonden Sverige startades av Hela Sverige ska leva, Ekobanken, Jak Medlemsbank och Coompanion. Mikrofonden Sverige är ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar.

Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala mikrofonder. Mikrofonderna har inget stort kapital, men eftersom själva idén är att jobba med mikrokrediter så behövs det inte heller. I snitt får kredittagarna 100 000 kronor.

Det finns regionala fonder i Halland, Småland, Uppsala län, Väst, Västernorrland, Jämtland (Z), Mälardalen, Öst och Östergötland. Om det inte finns en regional mikrofond där du är verksam går det bra att ta kontakt med Mikrofonden Sverige.

mikrofonden.se