Bakgrundsbild

Här finns pengarna

Detta är en kortfattad och grundläggande sammanställning över möjliga källor till finansiering av bygdegårdsprojekt.

Bygdegårdsrörelsens bidrag till de Globala målen i hållbarhetsarbetet är markerade för de olika bidragsgivarna.

Läs mer om bygdegårdsrördelsens hållbarhetsarbete >>

Listan omfattar de flesta av bygdegårdsrörelsens verksamheter. Den gör ingen ansats att vara heltäckande och kommer att uppdateras årligen.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se