Bakgrundsbild

Kultur

Många bygdegårdar fungerar som kulturhus för sin bygd. Det spelas teater, anordnas konserter, foto- och konstutställningar arrangeras, amatörteaterföreningar övar, repeterar och uppträder, bok- och författarträffar hålls, det dansas och mycket mer. Bygdegårdarna är med sina över 1 400 ”scener” den tredje nationalscenen.

Genom kulturverksamheten vill BR:

  • Ge den enskilda människan goda förutsättningar att möta kultur i olika former och med skilda uttryck.
  • Stärka bygdegårdens roll som mötesplats.

Konst- och kulturkonsulent

Stefan Löfgren

08-440 51 96

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se