Bakgrundsbild

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet byter namn till Strategisk Plan under åren 2023–2027. För bygdegårdsrörelsen är det företrädesvis Leader man får vända sig till för att söka stöd till landsbygdsutveckling. Länsstyrelserna kommer i huvudsak att ansvara för jordbruksstöd och olika miljöstöd.

Landsbygdsprogrammet finns kvar till 2025 och under 2023 finns fortfarande möjlighet att söka stöd hos de Leaderområden som har pengar kvar. Se vidare under Leader.