Bakgrundsbild

Ungdomsorganisationer

Ungdomsverksamheten i en bygdegård kan drivas på många olika sätt; vanligast är att den drivs i någon ungdomsorganisations regi eller i bygdegårdsföreningens egen regi. Det finns flera fördelar med att driva verksamheten i en ungdomsorganisations regi, till exempel som en Vi Unga-förening eller 4H-klubb.

Ungdomar utvecklas då de själva får ta ansvar för och leda verksamheten. Dessutom erbjuder flera ungdomsorganisationer ekonomiskt stöd till verksamheten och delar med sig av tips och råd. Organisationen ordnar också olika arrangemang för ungdomar, till exempel utbildningar och läger.

Fyra ungdomsorganisationer är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. De kan alla vara ett stöd vid start av ungdomsverksamhet i en bygdegård. Välj organisation och ta kontakt med dem beroende på ungdomsverksamhetens inriktning och vilken organisation som är särskilt start i den del av landet din förening finns.

4H logo

Cuf logo

Juf logo

Vi Unga logo

Samarbete med Sverok

Sverok är Sveriges största ungdomsorganisation med över 83 000 medlemmar i 1 300 föreningar. Här spelas spel som du kanske aldrig har hört om – en helt ny värld för många. Bygdegårdarna och Sverok samarbetar eftersom Sveroks föreningar behöver lokaler och bygdegårdarna behöver ungdomsverksamhet. En perfekt match helt enkelt! Kontakta BR om du vill ha mer information om hur er förening kan samarbete med Sverok.

Fler ungdomsorganisationer att samarbeta med

Gå gärna in på LSU – Sveriges ungdomsorganisationers hemsida för att hitta fler ungdomsorganisationer.