Bakgrundsbild

Ungdomsdiplom

Ungdomsdiplom IllustrationBygdegårdsföreningar som arbetar aktivt med att ge unga plats i organisationen och ungdomsperspektivet genomsyrar hela föreningens verksamhet kan ansöka om BR:s Ungdomsdiplom.

Varför ska min förening ta ungdomsdiplom?
  • Visa upp att ni arbetar aktivt för barn och unga
  • Kan användas i er kommunikation gentemot
    bidragsgivare, kommunen och beslutsfattare
  • Vara en förebild för andra föreningar