Bakgrundsbild

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet – Boverket

Tips inför ansökan
  • Våga tänka nytt och prata med er målgrupp.
  • Ungdomsverksamhet kan se ut på så många olika sätt – fastna inte i det traditionella.
  • Börja ansökningsprocessen i tid, det är många bilagor som ska bifogas. En mer genomarbetad ansökan har större chans att bli beviljad och att projektet blir lyckat.
  • Bolla ansökan med handläggare på BR:s kansli. Det är alltid bra att låta någon med andra ögon läsa igenom och ge kommentarer.
  • Uppdatera er hemsida och sociala medier! Beslutsfattarna tittar ofta på föreningens olika kommunikationskanaler för att få veta mer om befintlig verksamhet och underlag till sitt beslut. Det bör vara tydligt att ni satsar på barn och unga.

Läs mer på Boverkets hemsida: Gör plats för ungdomarna – sök verksamhetsutvecklingsbidrag

Vägen till en lyckad ansökan - Boverket ungdom