Bakgrundsbild

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet från Boverket

Utveckla er ungdomsverksamhet med hjälp av projektpengar från Boverket. Har ni en idé? Ta kontakt med oss på kansliet, vi kan stötta er från tanke till färdig ansökan och vi kommer gärna på ett möte.

Verksamhetsutvecklingsbidraget kan gå till:

  • Anpassning av lokalen och utomhusmiljön.
  • Inköp av inventarier och utrustning.
  • Aktiviteter för att stimulera ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
  • Projektledare eller annan personal kopplad till projektet.

Ni kan få stöd för hela projektkostnaden. Det betyder att det inte krävs inte någon medfinansiering från kommunen.

Vi rekommenderar att ni skickar in ansökan till oss på kansliet för granskning innan den skickas till Boverket. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 augusti. Vi skickar sedan in den till Boverket innan 31 augusti.

Tips inför ansökan
  • Våga tänka nytt och prata med er målgrupp.
  • Ungdomsverksamhet kan se ut på så många olika sätt – fastna inte i det traditionella.
  • Börja ansökningsprocessen i tid, det är många bilagor som ska bifogas. En mer genomarbetad ansökan har större chans att bli beviljad och att projektet blir lyckat.
  • Bolla ansökan med en handläggare på BR:s kansli. Det är alltid bra att låta någon med andra ögon läsa igenom och ge kommentarer.
  • Uppdatera hemsida och sociala medier! Beslutsfattarna tittar ofta på föreningens olika kommunikationskanaler för att få veta mer om befintlig verksamhet och få underlag till sitt beslut. Det bör vara tydligt att ni satsar på barn och unga.

Sök ungdomsstöd från Boverket - tidslinje

Ladda ner ”Vägen till en lyckad ansökan”:

Boverkets hemsida

Mer information och ansökningsblanketter finns på Boverkets hemsida:

www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/