Bakgrundsbild

Levande bygder

Levande bygder är en möjlighet för lokal hållbar utveckling som kretsar runt fyra frågor. Målet är att bygder kan skaffa sig en plan för att tillsammans både möta lokala och globala utmaningar samt realiserar mer av bygdens potential som en plats för ett gott liv i gemenskap.

Bli en pilotbygd – testa Levande bygder!
Levande bygder är en metod för lokal hållbar utveckling som utgår från fyra frågeställningar. Målet är att ge bygder, samhällen och platser en möjlig plan för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns. Det bidrar till att realisera mer av bygdens potential för ett gott liv i gemenskap.

Läs mer om metoden:
Levande bygder – Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se) (öppnas i nytt fönster)

Informationsträff med David Bennett, småbrukare och omställare från Härnösand, verksam i projektet Smarta landsbygder, grundande medlem i Byakademin och ordförande Omställningsnätverket, den 31 mars:

Frågor och svar

Vad innebär det att delta som pilotbygd och vad förväntas vi göra?

  • Anmäl ert intresse till David.
  • Ni kommer sedan ha en intervju för att samtala om var er bygd är i er process och behov.
  • Verktyget har ni sedan 6 månader att testa. Verktyget går att använda brett för att diskutera omställning och för mer fokuserade områden; exempelvis större möjligheter till lokal energiförsörjning eller ökad delaktighet hos unga i bygdeutveckling.
  • Under tiden ni testar kommer ni få forskningsfrågor som ni hjälper till att bidra med återkoppling på till Davids projekt. Frågorna kommer vara en del av att utvärdera verktyget i praktiken.
  • Ni kommer också få coachning från David, digitalt eller fysiskt på plats. Beroende på anmälda pilotbygder kan det finnas möjlighet till regionala utbytesträffar eller digitala.

Hur mycket tid ska vi beräkna?
Hur mycket tid ni behöver lägga som pilotbygd kommer styras av den resa arbetet sätter igång. Räkna gärna 2h per träff så ni har gott om tid för diskussioner och idéskapande. Något steg kanske behöver mer än en träff, det kanske får igång idéer och aktiviteter ni gärna vill genomföra innan ni går vidare till nästa steg. Det är också bra att ha tid för att reflektera över forskningsfrågorna och delta i utbytesträffarna.

Kan vi få stöd?

Det som ingår är coachning i processen med att testa verktyget och möjlighet till utbyte med andra bygder. Det ingår ingen ekonomisk ersättning för att delta som pilotbygd från Landsbygdsnätverket.
Däremot finns olika stöd att få. Det finns goda möjligheter att samverka med studieförbund för material och resurser, exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan.

Ni är också välkomna att kontakta oss på Bygdegårdarnas Riksförbund om ni vill söka landsbygdscheck.

Det går också att höra med er kommun, region eller Leaderområde om de kan stötta arbetet.

Vi är intresserade men vill höra oss för i bygden så vi vet att fler vill delta. Om vi inte hinner ge svar innan 8 april?

Roligt att ni är intresserade! Ta kontakt med David och stäm av om ni behöver mer tid än 8 april.

David Bennet david.bennett.se@gmail.com