Bakgrundsbild

Grafisk profil

Den grafiska manualen innehåller regler för vår visuella kommunikation. Dessa regler är till för att bibehålla och bygga Bygdegårdarnas Riksförbund som varumärke.

Här hittar du riktlinjer för att använda logotyper, typsnitt och färger – för att skapa en konsekvent ton och enhetlig känsla i det material som har BR som avsändare.

Bygdegårdsdistrikten ska följa detta dokument och föreningar är välkomna att använda sig av det, men om ni har egna riktlinjer kan ni använda dem istället.

Skicka gärna med detta dokument till eventuella externa formgivare som ska ta fram material, så att typsnitt och färger blir korrekta.

BR:s logotyp finns i två varianter – en horisontell med sigill tillsammans med text och en med bara sigillet

Den horisontella ska användas när sammanhanget gör att sigillet blir så pass litet att det inte går att läsa texten i det.

Ladda ner BR:s logotyper här

BR:s logotyp horisontell
BR:s logotyp endast sigill
Om du önskar BR:s logotyp för tryck kontakta:

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se