Vårt distrikt blir under hösten med i ett skadeförebyggande projekt. Föreningar som idag inte har någon form av larm får ett investeringsstöd på 50% av kostnaden. Detta innebär att dessa kan sänka sin försäkringskostnad med upp till 30% årligen framöver. Mer info vid senare träffar som vi kommer att arrangera.

Frv. Jan Hammarlund, Lars Werner, Ingrid Åkesson, Carina Asplund, Eva Dahlänger och Mildred Näsström representerade Jämtland på förbundsstämman.
Frv. Jan Hammarlund, Lars Werner, Ingrid Åkesson, Carina Asplund, Eva Dahlänger och Mildred Näsström representerade Jämtland på förbundsstämman i Norrtälje i början av juni.