På stämman behandlades remissen om Framtiden Bygdegård – förslag till vision, långsiktiga mål och planer för föryngring inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Lunch intogs där vi blev underhållna av 2 spelmän. Sedan var det dags för sedvanliga förhandlingar, klubban svingades av Kristina Petterson och allt gick i rask takt.  Hela styrelsen omvaldes.

Ny utmärkelse – Årets eldsjäl

Ordförande Kristina Haglund presenterade ett stort överraskningsmoment på årets stämma. Distriktet har infört Årets eldsjäl på initiativ av en förening som inkommit med förslaget. Konstnären Thomas Lundkvist hade fått uppdraget att skapa något fint.

Den första Årets Eldsjäl tilldelades en mycket förvånad Martin Andersson från Gällersta Forngårdsförening. Martin mottog priset för att han lyft upp Gällersta visfestival till en ny nivå, skapat skollovsbio för barn, musikkaféer men tre artister per kväll, åter upptagit valborgsmässofirandet men det som är mest glädjande är att Martins engagemang medfört att fler barn och vuxna besöker Gällersta Forngård.

En silvernål  delades ut till Göra Selander Sveaborgs bygdegård  som i över 40 år varit aktiv i bygdegårdsrörelsen, i sin egen bygdegård Sveaborg och även i distriktsstyrelsen.

Nu ser distriktsstyrelsen fram emot nomineringar till nästa års eldsjäl i Örebro bygdegårdsdistrikt.