Östergötlands bygdegårdsdistrikt omfattar Östergötlands län och har 41 anslutna bygdegårdsföreningar.

Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning, utbildning och informationsverksamhet för de anslutna föreningarna. Distriktet samarbetar också med myndigheter och kulturinstitutioner för att sprida kulturutbud i form av teater musik, konst och dans genom så många bygdegårdar som möjligt.

Distriktets leds av en styrelse som arbetar helt ideellt.