Sörmlands bygdegårdsdistrikt
c/0 Katarina Stenberg
Drottninggatan 2
642 37 Flen
Tel. 072-543 0721
E-post: katarina.stenberg@sv.se

Styrelsen
Ordförande

Ulla Johansson
Tel. 070-671 68 30