Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelsen utses på distriktets stämma som normalt äger rum under april månad. Alla ledamöter väljs för 1 år. Inom styrelsen utses på konstituerande sammanträde kassör och sekreterare. Vidare bestäms intresse-/sakkunnigområde för en del av ledamöterna och vilka som ska ingå i arbetsutskottet (AU).

Ledamöter 2018:

Anders Westin, ordförande, AU
Kennet Ericzon, miljö
Alf Olsson, sekreterare, hemsida/information, AU
Göran Wallin, vice ordf.
Kjell Larsson, fastighet/bygg
Josefin Eriksson, kassör, AU
Ulrika Pettersson, landsbygdsprogrammet
Emma Rundgren, ungdom
Malin Westholm-Eriksson, ersättare, försäkring

Monica Stolpe-Nordin, repr. SV*, kultur, utbildning, AU
Tommy Karlsson, repr. SV* ersättare

Barbro Larsson, repr. Centerpartiet
Mattias Björlestrand, repr. Centerpartiet ersättare

*SV = Studieförbundet Vuxenskolan

Distriktets sakkunniga kan ge råd i bl.a. försäkringsfrågor, byggplanering och vid kultursatsningar även i det vardagliga förenings– och styrelsearbetet.

Distriktet samordnar föreningarnas önskemål om kulturella aktiviteter och kan t.ex. organisera gemensamma turnéer med bland annat teater– och musikgrupper, författare och utställningar.

Allt arbete i distriktet utförs ideellt. Tag kontakt med oss när du söker råd, stöd och service.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se