Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Lokala träffar

Lokala träffar eller erfarenhetsträffar är en samverkansform mellan lokala föreningar och distriktsstyrelsen (Ds). Till en lokal träff samlas föreningarna inom en eller flera kommuner tillsammans med Ds. Syftet med träffen är att ge tillfälle för föreningarna att diskutera gemensamma spörsmål och utbyta information samt att stärka dialogen mellan Ds och den lokala föreningen. Frågor som tas upp kan vara om verksamhetsplanering, marknadsföring av verksamheten, behov av utbildningar, rekrytering av medlemmar/funktionärer, den ekonomiska situationen m.m.

Under hösten 2017 ordnades två lokala träffar inom distriktet i Åvestbo och Kungsåra bygdegårdar. Inbjudan till erfarenhetsträffar hösten 2017 .

För föreningarna inom en kommun kan det vara angeläget att samlas tillsammans med företrädare för kommunen för att informera om bygdegårdarnas roll i kulturliv och social samvaro och att diskutera aktuella frågor där det behövs en samordning.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se