Bakgrundsbild

Att förebygga skador

Ta hjälp av försäkringskansliet, försäkringsansvarig i ert distrikt samt en rad handböcker och mallar. ”jkhdkjahdkj”

Försäkringsansvarig

Distriktens försäkringsansvariga kan bistå er med tips på skadeförebyggande åtgärder. Namn och kontaktuppgifter till försäkringsansvarig hittar ni på ert distrikts sida (se ”Gå till distrikt” i det övre högra hörnet). ”shjhdksja”

Försäkringsinformation i ert distrikt

Försäkringskansliet besöker gärna ert distrikt och informerar och tipsar om skadeförebyggande arbete. Kontakta er försäkringsansvarige för att anmäla intresse. Intresse från minst tio föreningar krävs för att ett föredrag i ert distrikt ska bli möjligt.

Material, handböcker och mallar

Det finns en mängd informationsmaterial, handböcker och mallar till er hjälp i det skadeförebyggande arbetet. Ladda ner materialet från försäkringsmaterialbanken eller kontakta försäkringskansliet för att få tryckta exemplar.

Säker föreningsgård

I december 2018 lanseras certifieringen ”Säker föreningsgård” som ger er kunskap, handfasta åtgärdspunkter samt ekonomisk belöning i form av en självriskcheck (värde 9 300 kr) samt en engångsrabatt på 20 % av er årspremie.

För att certifieras som ”Säker föreningsgård” krävs att minst en person i styrelsen genomgår webbkursen eller studiecirkeln ”Säker föreningsgård” samt att föreningen ser till att uppfylla tio grundläggande skadeförebyggande krav så som exempelvis att ha tillsyn av bygdegården varje vecka.

Läs mer om certifieringen och anmäl intresse på sakerforeningsgard.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen ansvarar såsom fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och på så sätt förhindra och begränsa skador till följd av brand. Kontakta försäkringskansliet för tillgång till den digitala handboken: forsakring@bygdegardarna.se

Underhåll av bygdegården

Försäkringar gäller för skador som man inte kunde förutsett och som uppkommer plötsligt. Brister i underhållet är exempelvis inte en försäkringsskada. I förköpsinformationen samt villkoren framgår vilka skadehändelser som omfattas och vilka undantag som finns. Ta boken ”Kolla våra gårdar” till hjälp i ert underhållsarbete samt checklistan för årlig genomgång av bygdegården. Ladda ner checklistan från försäkringsmaterialbanken och beställ boken (100kr) från förbundskansliet info@bygdegardarna.se