Bakgrundsbild

Har ni behov av tilläggsförsäkringar?

Bygdegårdsförsäkringen består av grund-, byggnads- och verksamhetsförsäkring. En del föreningar har också behov av tilläggsförsäkringar. Är ni osäkra? Kontakta försäkringskansliet för att se över ert försäkringsbehov.

Bygdegårdsförsäkringen täcker de flesta föreningars behov av försäkring men några föreningar har behov av tilläggsförsäkringar beroende på sin verksamhet eller egendom. Det kan handla om försäkring av anställda, byggprojekt eller båtar. En del tilläggsförsäkringar kan tecknas hos Bygdegårdsförsäkringen och andra tecknas hos andra bolag på marknaden.

Läs mer om vad som ingår i Bygdegårdsförsäkringen under Innehåll och villkor och ta reda på vad din förening har försäkrat genom att läsa försäkringsspecifikationen (Kontakta försäkringskansliet för att få det skickat till er). Nedan följer de vanligaste tilläggsförsäkringarna. För mer information och rådgivning, kontakta försäkringskansliet på 0200- 22 99 99.

Anställda

Föreningens anställda omfattas inte av föreningens olycksfallsförsäkring. Om den anställda arbetar högst 16 timmar per vecka kan motsvarande olycksfallsförsäkring tecknas genom försäkringskansliet. För prisuppgift kontakta försäkringskansliet. Om den anställda arbetar mer än 16 timmar per vecka måste mer omfattande försäkringar tecknas och det kan inte göras genom försäkringskansliet.

Utställningar

När föreningen ska arrangera en utställning i egen regi bör en utställningsförsäkring tecknas. För föreningar som har sin lösegendom försäkrad är utställningsförsäkringen gratis upp till 10 BB (525 000 kronor, 2023). Anmäl alltid utställningen till försäkringskansliet innan den startar.

Byggprojekt

Inför större om- och vid all nybyggnation bör försäkringskansliet kontaktas. En byggprojektförsäkring, som bland annat innehåller allriskförsäkring för byggnads-, anläggnings-, installations- och montagearbeten, kan behövas. Även försäkring för miljöskade- och byggherreansvar kan vara aktuellt. Premie beräknas på projektkostnaden.

Innehåll i kyl och frys

Bygdegårdsförsäkringen omfattar normalt inte innehållet i kyl och frys om detta skadas till följd av strömavbrott eller att kylen och frysen slutar fungera av någon annan anledning. Om föreningen vill ha en försäkring som omfattar även det så kan det tecknas genom försäkringskansliet. Premien baseras på värdet av innehållet i frysen.

Trafikförsäkring

Föreningens ansvarsförsäkring gör undantag för skador orsakade av trafikförsäkringspliktiga fordon. Trafikförsäkringsplikten gäller bland annat alla åkgräsklippare som har en anordning bak där man kan koppla till en släpkärra eller väger mer än 2 000 kg. Trafikförsäkring kan inte tecknas genom försäkringskansliet.

Båtar och båttrafik

Ansvarsförsäkringen gör även undantag för båttrafik. Som båtägare/förare har man ett ansvar mot tredje man. En försäkring av mindre båtar kan tecknas genom Bygdegårdsförsäkringen. Båtens motorstyrka får vara på högst 10 hk, seglet maximalt 10 kvm och båtens värde högst 50 000 kronor. För prisuppgift kontakta försäkringskansliet. Större båtar och fartyg försäkras genom en så kallad småkasko-försäkring. För att skydda föreningen och föraren personligen mot passageraransvaret bör man teckna en så kallad P&I-försäkring.

Tåg och tågtrafik

Även tågtrafik är undantaget i ansvarsförsäkringens villkor. Spårbunden trafik omfattas av ett strikt ansvar.

Merkostnader

Vissa föreningar kan på grund av sin verksamhet och byggnadens egenskaper få ökade kostnader vid en totalskada exempelvis för att myndigheter har högre krav vid nybyggnation. Dessa kostnader för förbättringar av exempelvis ventilation eller tillgänglighetsanpassning ersätts normalt inte av försäkringen, men en särskild merkostnadsförsäkring kan tecknas för detta.

Sedvanlig verksamhet?

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för sedvanlig bygdegårdsverksamhet. Om ni planerar att bedriva särskilt riskfylld verksamhet eller verksamhet som avviker från vanlig bygdegårdsverksamhet, kontakta försäkringskansliet för att se över ert försäkringsskydd.