Bakgrundsbild

Hur gäller försäkringen vid uthyrning?

Vilka är riskerna i samband med uthyrning? Vad ska man tänka på? Bygdegårdsförsäkringen tipsar om skaderisker, förebyggande åtgärder och vad försäkringen gäller för.

Skadeståndskrav efter olycksfall?

Är källartrappen dåligt belyst, räcket vid entrén undermåligt eller parkeringen osandad? Såsom förvaltare eller ägare till en fastighet är föreningen ansvarig för att yttre och inre miljö inte orsakar någon skada. Detta gäller också när bygdegården är uthyrd. Ansvarsförsäkringen träder in när föreningen bedöms vara vållande till en skada på en sak eller en person (Självrisk: 4 500 kr). Kontrollera före varje uthyrning att släckutrustningen är trycksatt och finns på plats, att utrymningsvägar är helt fria med fungerande skyltning, att trappräcken är hela samt att det är snöras- och halkbekämpat vintertid mm mm.

Hyreskontrakt!

Att skriva hyresavtal är mycket viktigt vid såväl korttids- som långtidsuthyrning. Det är viktigt att alla parter är införlivade med vad som gäller innan en eventuell tvist uppstår. BR har tagit fram två olika hyresavtal, dels för tillfälliga dels för fasta hyresgäster. De kan omarbetas eller kompletteras för att passa den enskilda föreningens faktiska behov.

Försäkra er mot skadegörelse

Om hyresgästerna eller deras gäster orsakat skada på bygdegården benämns detta som ”skadegörelse utan samband med inbrott” och omfattas av försäkringen. Dock är självrisken förhöjd till ett halvt basbelopp (22 700 kr 2018) och hyresgästerna måste polisanmälas. För att undvika kostnaden för självrisken och allt merarbete rekommenderas att ta ut en depositionsavgift av hyresgästen som täcker kostnaden för åtminstone mindre skadegörelse.

Inbrott efter bröllopsfesten?

Grunden i försäkringsväsendet är att var och en försäkrar sin egendom. Det är viktigt att uppmana hyresgästerna att de t ex efter en bröllopsfest inte lämnar kvar presenterna i bygdegården. Detta eftersom det kan öka inbrottsrisken och inte omfattas av föreningens försäkring. Om något försvinner utan samband med inbrott så räknas detta som stöld och täcks inte av försäkringen. Det är därför viktigt med besiktning före och efter uthyrning, inventarielistor, depositionsavgift, kopieringssäkra nycklar samt att de kvitteras in- och ut med namnteckning.

Glödande fimpar?

Hyresgäst som tömmer glödande fimpar i sopkärl och sedan låser och går hem? Detta hände en förening för några år sedan och resulterade i att bygdegården brann upp. Gå alltid igenom föreningens säkerhetsföreskrifter med hyresgästen och få denna underskriven. Skriv egna föreskrifter eller använd Bygdegårdsförsäkringens mall.

Unikt villkor gällande pulversläckare

Bra att känna till är att Bygdegårdsförsäkringen har ett unikt villkor i att skadegörelse genom missbruk av pulversläckare täcks av försäkringen helt utan självrisk. Detta för att det är viktigt att brandsläckningsutrustning alltid finns på sin plats och inte göms undan då man vill minska risken för missbruk av denna.