Bakgrundsbild

För distrikt

Bygdegårdsdistrikten har en viktig roll i Kulturbygdsturnén – som regional samordnare mellan kulturutövare och medlemsföreningar. Det kan handla om att tipsa kulturutövaren om vilka föreningar som kan vara aktuella för publika framträdanden och workshops. Eller så är ni helt med och lägger turnén tillsammans med er utövare.

Beroende på i vilken genre som utövaren finns kan ni ju också ha kontakt med regionala institutioner och konsulenter för att ytterligare fördjupa samverkan och samarbete.

Många föreningar har hört om Kulturbygdsturnén men berätta och informera så att alla får del av idén. Kanske kan det här leda till samarbeten med andra arrangerande föreningar (exempelvis teaterföreningar) som kan bli till fler arrangemang längre fram.

Men ni bestämmer själva hur mycket ni engagerar er i projektet.

Tipsa föreningarna om sådant som är viktigt att tänka på som arrangör.

De regionala kulturinstitutionerna och kulturkonsulenterna hittas oftast via respektive regions hemsida. Som exempelvis konsulenter i Region Örebro län eller kulturinstitutioner i Region Jämtland/Härjedalen.

För mer information kontakta

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se