Bakgrundsbild

Affischutställning

Med anledning av demokratiåret 2021 har Bygdegårdarnas Riksförbund tagit fram en affischutställning om bygdegårdsrörelsen och demokrati.

Affischutställningen Bygdegårdarna samlar Sverige! består av fyra affischer som tar upp bygdegårdsrörelsens historia, betydelse för demokratin samt bygdegården som nav i bygden. Den fjärde affischen är ett interaktivt klotterplank där besökare kan skriva ner svaret på frågan: Vad vill du fylla bygdegården med?

Affischutställningen kan beställas i tryckt format (A2) från kansliet senast den 30 september. Affischerna levereras senast i mitten av oktober.

Gör din beställning här

Klicka på bilderna nedan för att se affischerna i större format och ladda ner dem som jpg-filer.

Illustratör Maria Richter Simsek

Ladda ner affischerna för utskrift

Här kan du ladda ner affischerna i pdf-format för utskrift

Affischutställningen Ja må den leva

Sveriges riksdag har producerat utställningen Ja må den leva för att fira demokratin 100 år som kan användas tillsammans med Bygdegårdarna samlar Sverige. Beställ affischerna kostnadsfritt eller ladda ner dem här:
firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-under-firandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva

Kontakt